Usalduse ja rahulolugarantii

Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast taganeda ostu-müügi lepingust, kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi kui kaup on ostetud kasutades elektroonilisi sidekanaleid, kui kaup on kättetoimetatud postiga või kulleriga ja kasutamata, samuti taganeda järelmaksulepingust (kui kaup on ostetud järelmaksuga). Ostetud kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul. Tarbija kannab talle lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud otsesed kulud

Kauba kättesaamisel on klient kohustatud kulleri või smartposti terminali juures kontrollima, et kaup ei ole transpordi käigus vigastatud. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Juhul kui kauba pakend on vigastatud peab klient loobuma kauba vastuvõtmisest ja viivitamatult teatama meie infotelefonil sellest: 53007007

Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa ka audio- ja videosalvestisi (videod, CD-d jne) või arvutitarkvara, mille ümbris on avatud, või mis on allalaetud interneti leheküljelt ning tagastada ei saa GPS seadmeid mis on aktiveeritud (Litsens aktiveeritakse seadme ühenduse loomisel satelliidiga).

Tagastada ei saa töökorras ostu-müügilepingule vastavat kaupa, mis on ostetud esindusest, või väljastatud esinduses. Kliendil on õigus tutvuda esinduses tellitud kaubaga.

Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti. Sellisel juhul kannab klient toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 19EUR. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele 14 päeva jooksul alates lepingust ülesütlemsise teate jõudmisest meieni.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate te tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui seda ei saa lõhkumata, rikkumata avada, ei vastuta te rikutud pakendi eest.

Kauba tagastamise kord


Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul avalduse jõudmisest meieni. Enamusel juhtudel tagastame raha 2-10 päeva jooksul.

 

Pakkumise kehtivus on 14 päeva
Pretensioonid

Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

Defektse toote puhul peab tootel alles olema seerianumber (kui see algselt seal oli).

E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressile: info@ilike.ee

Kauba tagastamiseks palume täita vorm: https://www.cognitoforms.com/Ishopee/ILikeeeHooldustagastus

Kauba võib tagastada aadressile: Smartpost Grossi tel. 53007007


Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1.  Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

2.  Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

    a.  müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
    b.  Kui parandamine ebaõnnestub
    c.  müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, (1 kuu)
    d.  kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid
         ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

Isikuandmete töötlemine.

Müüja töötleb iLike.ee e-poes registreeritud Ostja isikuandmeid kauba müümiseks, kauba tarnimiseks ning muul moel oma äritegevuse korraldamiseks. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, edastamine jm sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. Ostja isikuandmed on nimi, sünnikuupäev, kontaktandmed (email, aadress, telefon, sugu), boonuspunktid, tellimuste ajalugu. Ostja annab Müüjale nõusoleku oma ülalnimetatud isikuandmete töötlemiseks ülalnimetatud eesmärkidel. Ostja annab Müüjale nõusoleku edastada tema isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel isikutele, kes on vastavalt Müüja paremale äranägemisele seotud Müüja äritegevusega; samuti annab Ostja Müüjale nõusoleku edastada tema isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Müüja õiguste kaitseks või kui see on seotud Ostja poolse müügilepingu rikkumisega. Lisaks eeltoodule on Müüjal õigus anda Ostja andmed üle kolmandale isikule juhul, kui Müüja majandustegevus või osa sellest (teatud varad) antakse kas osaliselt või tervikuna üle kolmandatele isikule. Ostjal on õigus oma isikuandmetega tutvuda veebilehel www.ilike.ee oma kasutajatunnustega kontosse logides. Ostjal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses tahteavalduse kohta sätestatule

MÜÜJA ÕIGUSED


Kõik pildid on illustratiivse tähendusega. Hinnad võivad muutuda ette teatamiseta.