Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

Defektse toote puhul peab tootel alles olema seerianumber (kui see algselt seal oli).

E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressile: info@ilike.ee

Kauba võib tagastada aadressile: Pargi 27, Jõhvi


Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1.  Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

2.  Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

    a.  müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
    b.  Kui parandamine ebaõnnestub
    c.  müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, (1 kuu)
    d.  kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid
         ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.